BYGGERI MED OMTANKE

Miljø

Vi har i de sidste ca. 31 år bygget bæredygtige huse med indeklimaet i højsædet bl.a. uden dampspærre.
Det kan vi stadig på trods af de nye krav om
lufttæthed – takket være omhyggelig udførelse, de valgte materialer og ikke mindst gode bæredygtige løsninger.
Husene opbygges med en klimaskærm udført i organiske materialer, der gør, at huset kan ånde. Herved opnås et behageligt indeklima.
Husene bygges i miljøvenlige materialer for minimal miljøpåvirkning.

Tømrerens 10 bud

1. SKÅNSOM RÅSTOFUDVINDING
Satsning på fornybare naturressourcer

2. SMÅ TRANSPORTAFSTANDE
Brug af lokale naturressourcer

3. MINIMALT BRUG AF FOSSILE BRÆNDSLER

4. MINIMERET AFFALDSMÆNGDE

5. GODT ARBEJDSMILJØ
Godt psykisk arbejdsmiljø, medbestemmelse og faglig stolthed

6. AFTALER INDEN BYGGERI STARTES

7. ÆSTETIK, ARKITEKTUR, FORMER, TRIVSEL
Hensyn til landskaber og dyrearter

8. MINIMALT ENERGIFORBRUG
Gennemtænkt drift og vedligeholdelse

9. NEDBRINGELSE AF ALLERGI- OG INDEKLIMA-PROBLEMER
Ingen dampspærre – ingen plastik

10. STOR GENANVENDELIGHED
Materialevalg og konstruktion